Rozpočty a oceňování stavebních prací
rekonstrukcí i novostaveb

Chcete stavět rodinný dům nebo jinou nemovitost?

Chcete opravovat, rozšiřovat, rekonstruovat?

Chcete vědět, kolik finančních prostředků na to potřebujete?

Chcete cenové posouzení již realizovaných prací?

Nabízím vám své služby na ocenění stavebních prací ve formě položkového rozpočtu stavby,případně položkového rozpočtu dílčích stavebních prací. 

Důvod pro vytvoření rozpočtu :

rozpočet pro banky – hypotéční úvěr

příprava pro výběrové řízení

ocenění částí staveb, rekonstrukcí a stavebních úprav
 

Rozsah prací:
stavební práce HSV a PSV (mimo profesí elektro, VZT, TZB)