Rozpočet

Podklady pro vytvoření rozpočtu :

Projektová dokumentace:

průvodní a technická zpráva
výkresová část - základy, půdorysy, řezy, krov, pohledy, výpisy podlah,oken, dveří

Stavební studie, vlastní zaměření stavby

Položkový stavební rozpočet obsahuje :

krycí list rozpočtu
rekapitulace stavebních dílů
vedlejší rozpočtové náklady
jednotlivé položky stavebních prací s výkazem výměr

 

 

Ukázka podkladů a rozpočtu

Záznamy: 1 - 9 ze 9